دوره آموزشی ارکان گردان های بیت المقدس ناحیه مقاومت جواد الائمه (ع) برگزار شد.
به همت پایگاه شهید کثیری حوزه ۱۱۵ شهید غفاری از اساتید قرآنی تجلیل شد
برگزاری اردوی یک روزه طرح صراط در اردوگاه شهید رجایی
رزمایش گردان الی بیت المقدس در شهرستان اشتهارد برگزار شد
اولین سالگرد شهید مدافع حرم، شهید مجید سلمانیان و شهدای خان طومان برگزار شد
سرکشی از حلقه صالحین مربیان پایگاه شهید عربخانی(مسجد جامع) حوزه ۶۱۱ مالک اشتر
استان البرز - ناحیه جوادالائمه (ع)محمدشهر
دوره آموزشی عرضی توجیهی ارکان گردان های بیت المقدس به مدت دو روز در ناحیه مقاومت جواد الائمه (ع) محمد شهر برگزار شد.
استان البرز-حوزه ۱۱۵ شهید غفاری- ناحیه امام حسین(ع) کرج
به همت پایگاه شهید کثیری حوزه ۱۱۵ شهید غفاری ناحیه امام حسین(ع) کرج ؛در هفته عقیدتی و بزرگداشت استاد شهید ایت الله مطهری با حضور پیشکسوتان و قاریان کلاک از اساتید قرآنی تجلیل شد.
استان البرز ناحیه امام حسین(ع) کرج
اردوی یک روزه خانوادگی طرح صراط (جوانه های صالحین) پایگاه شهیدان هدایتکار در اردوگاه شهید رجایی با ظرفیت ١٢٠ نفر از اولیاء و نوجوانان مستعد پایگاه برگزار شد.
استان البرز ناحیه اشتهارد
رزمایش ۳۶ ساعته الی بیت المقدس با حضور بسیجیان عضو گردانهای الی بیت المقدس ؛در اردوگاه قدس ناحیه حضرت علی اکبر علیه السلام اشتهارد برگزار شد.
استان البرز ناحیه امام حسین(ع) کرج
مراسم اولین سالگرد شهید مدافع حرم، شهید مجید سلمانیان و شهدای خان طومان، به همت پایگاه شهیدان هدایتکار مشکین دشت و با سخنرانی سردار عروج مشاور فرماندهی کل سپاه برگزار شد.
استان البرز حوزه مقاومت بسیج ۶۱۱ مالک اشتر ناحیه ساوجبلاغ
مسئول تعلیم و تربیت ناحیه ساوجبلاغ به همراه فرمانده حوزه بسیج ۶۱۱ مالک اشتر از حلقه شهید مدافع حرم مهدی قاسمی بازدید کردند.

اخبار حوزه ها

۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۰۷:۵۹
۷۹۸/۰۴/۲۹ - ۰۷:۵۹
استان البرز-حوزه ۱۱۵ شهید غفاری- ناحیه امام حسین(ع) کرج
به همت پایگاه شهید کثیری حوزه ۱۱۵ شهید غفاری ناحیه امام حسین(ع) کرج ؛در هفته عقیدتی و بزرگداشت استاد شهید ایت الله مطهری با حضور پیشکسوتان و قاریان کلاک از اساتید قرآنی تجلیل شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۰۷:۵۱
۷۹۸/۰۴/۲۹ - ۰۷:۵۱
استان البرز ناحیه امام حسین(ع) کرج
اردوی یک روزه خانوادگی طرح صراط (جوانه های صالحین) پایگاه شهیدان هدایتکار در اردوگاه شهید رجایی با ظرفیت ١٢٠ نفر از اولیاء و نوجوانان مستعد پایگاه برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۰۷:۴۲
۷۹۸/۰۴/۲۹ - ۰۷:۴۲
استان البرز ناحیه اشتهارد
رزمایش ۳۶ ساعته الی بیت المقدس با حضور بسیجیان عضو گردانهای الی بیت المقدس ؛در اردوگاه قدس ناحیه حضرت علی اکبر علیه السلام اشتهارد برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۰۷:۲۲
۷۹۸/۰۴/۲۹ - ۰۷:۲۲
استان البرز ناحیه امام حسین(ع) کرج
مراسم اولین سالگرد شهید مدافع حرم، شهید مجید سلمانیان و شهدای خان طومان، به همت پایگاه شهیدان هدایتکار مشکین دشت و با سخنرانی سردار عروج مشاور فرماندهی کل سپاه برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۱:۳۳
۷۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۱:۳۳
استان البرز حوزه مقاومت بسیج ۶۱۱ مالک اشتر ناحیه ساوجبلاغ
مسئول تعلیم و تربیت ناحیه ساوجبلاغ به همراه فرمانده حوزه بسیج ۶۱۱ مالک اشتر از حلقه شهید مدافع حرم مهدی قاسمی بازدید کردند.

اخبار پایگاه

۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۰۷:۵۹
۷۹۸/۰۴/۲۹ - ۰۷:۵۹
استان البرز-حوزه ۱۱۵ شهید غفاری- ناحیه امام حسین(ع) کرج
به همت پایگاه شهید کثیری حوزه ۱۱۵ شهید غفاری ناحیه امام حسین(ع) کرج ؛در هفته عقیدتی و بزرگداشت استاد شهید ایت الله مطهری با حضور پیشکسوتان و قاریان کلاک از اساتید قرآنی تجلیل شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۰۷:۵۱
۷۹۸/۰۴/۲۹ - ۰۷:۵۱
استان البرز ناحیه امام حسین(ع) کرج
اردوی یک روزه خانوادگی طرح صراط (جوانه های صالحین) پایگاه شهیدان هدایتکار در اردوگاه شهید رجایی با ظرفیت ١٢٠ نفر از اولیاء و نوجوانان مستعد پایگاه برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۰۷:۴۲
۷۹۸/۰۴/۲۹ - ۰۷:۴۲
استان البرز ناحیه اشتهارد
رزمایش ۳۶ ساعته الی بیت المقدس با حضور بسیجیان عضو گردانهای الی بیت المقدس ؛در اردوگاه قدس ناحیه حضرت علی اکبر علیه السلام اشتهارد برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۰۷:۲۲
۷۹۸/۰۴/۲۹ - ۰۷:۲۲
استان البرز ناحیه امام حسین(ع) کرج
مراسم اولین سالگرد شهید مدافع حرم، شهید مجید سلمانیان و شهدای خان طومان، به همت پایگاه شهیدان هدایتکار مشکین دشت و با سخنرانی سردار عروج مشاور فرماندهی کل سپاه برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۱:۳۳
۷۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۱:۳۳
استان البرز حوزه مقاومت بسیج ۶۱۱ مالک اشتر ناحیه ساوجبلاغ
مسئول تعلیم و تربیت ناحیه ساوجبلاغ به همراه فرمانده حوزه بسیج ۶۱۱ مالک اشتر از حلقه شهید مدافع حرم مهدی قاسمی بازدید کردند.

سازمان

۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۰۸:۵۰
۷۹۸/۰۵/۰۱ - ۰۸:۵۰
استان البرز - ناحیه جوادالائمه (ع)محمدشهر
دوره آموزشی عرضی توجیهی ارکان گردان های بیت المقدس به مدت دو روز در ناحیه مقاومت جواد الائمه (ع) محمد شهر برگزار شد.

فرهنگی،اجتماعی

۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۰۷:۵۹
۷۹۸/۰۴/۲۹ - ۰۷:۵۹
استان البرز-حوزه ۱۱۵ شهید غفاری- ناحیه امام حسین(ع) کرج
به همت پایگاه شهید کثیری حوزه ۱۱۵ شهید غفاری ناحیه امام حسین(ع) کرج ؛در هفته عقیدتی و بزرگداشت استاد شهید ایت الله مطهری با حضور پیشکسوتان و قاریان کلاک از اساتید قرآنی تجلیل شد.

اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶/۰۱/۲۱ - ۱۰:۲۷
۷۹۸/۰۴/۰۱ - ۱۰:۲۷
استان البرز-پایگاه حربن ریاحی- حوزه ۲۱۷ شهید زین الدین -ناحیه امام سجاد
دستگاه بسته بندی خشکبار توسط دوتن از بسیجیان پایگاه حربن ریاحی حوزه ۲۱۷ شهید زین الدین ناحیه امام سجاد(ع) کرج به نام های مهندس شهباز کلانتری و مهندس علیرضا خواجه لو با بهره گیری از مهندسی معکوس یک مدل آلمانی و بسیار پیشرفته تر از مدل آلمانی ساخته شده است.