۱۳۹۵/۰۹/۲۷ - ۱۵:۴۴
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام:
مقام معظم رهبری تاکید کردند: اگر متحد باشیم و با وحدت به سمت اهداف اسلامی حرکت کنیم، آمریکا و شبکه‌ی بدخیم خبیث صهیونیستی دیگر نمی‌توانند ملت‌ها را در پنجه‌ی خود بگیرند.
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ - ۱۵:۴۴
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام:
مقام معظم رهبری تاکید کردند: اگر متحد باشیم و با وحدت به سمت اهداف اسلامی حرکت کنیم، آمریکا و شبکه‌ی بدخیم خبیث صهیونیستی دیگر نمی‌توانند ملت‌ها را در پنجه‌ی خود بگیرند.